img

W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RYKACH,  DOSTĘPNE SĄ BEZPŁATNE EGZLEMPLARZE PUBLIKACJI

"PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW POWIATU RYCKIEGO"

Po kliknięciu na okładkę otwiera się wersja cyfrowa publikacji.

 

 

O Bibliotece

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz bibliotek publicznych i społeczności lokalnej powiatu ryckiego. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 2008 r.

Bibliotekom publicznym Powiatu Ryckiego służymy pomocą instrukcyjno - metodyczną i szkoleniową, gromadząc dla nich materiały z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Sprawujemy nad nimi nadzór merytoryczny w ramach zadań statutowych.
Dla potrzeb społeczności lokalnej, przy ścisłej współpracy z bibliotekami publicznymi w powiecie ryckim oraz innymi instytucjami i organizacjami, gromadzimy materiały dotyczące powiatu. Chcemy w sposób profesjonalny, kompleksowy i skuteczny umacniać rolę bibliotek publicznych w środowisku lokalnym, promować czytelnictwo w powiecie ryckim oraz zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne użytkowników bibliotek.

 

Wojciech Niedziółka

dyrektor PBP w Rykach

 

 


 


W ramach poszerzania usług dla Czytelników Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach proponuje do korzystania z bazy bezpłatnych e-booków

 

 


Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach